Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 33.75 inclusief btw
Verzendkosten: € 5.35 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Langs de randen van het Groene Hart

door Maarten Ridderbos [Wetenschap]

'Langs de randen van het groen hart' is een beeldende landschapsbeschrijving van het grote open gebied tussen de vier grote steden, die te samen beter bekend staan als de Randstad. Reeds vroeg na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de groei van het aantal woningen, als gevolg van de wederopbouw, enorme vormen aannam, werd het belang van het groene hart onderkend. De eerst nota inzake de Ruimtelijke Ordening dateert uit het begin van de jaren zestig. Hiermee is de introductie van het begrip 'Randstad Holland' een feit. Het zou tot 1967 duren voordat het Groene Hart een zekere mate van planologische bescherming kreeg, met het verschijnen van de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening. Er volgden daarna nog drie nota's waarvan de laatste, de 'de Vijfde' tevens één van de laatste beleidsbeslissingen van het paarse kabinet was. Na jaren van voorbereidingen is hiermee het zogenaamde contourenbeleid een feit geworden.
'Het Groene Hart' heeft inmiddels wel de status van 'Nationaal Landschap' gekregen maar gedeeltelijke verdergaande verdichting is zeker niet van de baan. Lagere overheden kunnen in toenemende mate bepalen, of ze verder openheid van het Groene Hart willen verminderen, of niet. Het huidige kabinet zal hierin waarschijnlijk nog verder gaan dan Paars. Deze beleidsverandering is de voornaamste aanleiding geweest om de landschappelijke kwaliteiten van het Groene Hart op een rij te krijgen.
De grootste druk zal plaatsvinden vanuit bevolkingscentra, langs de randen. Deze randen zijn in dit verhaal opgezocht. Daarmee heeft de auteur z'n ogen allerminst willen sluiten voor de ontwikkelingen, die zich van binnenuit voordoen.
'Het rondje Randstad', zoals de rand van het Groene Hart in vakkringen ook wordt aangeduid, geeft een grote verscheidenheid aan landschappen en natuurlijke kwaliteiten te zien. De verschijningsvorm van het landschap krijgt meer inzicht, door een groot aantal beelden, dat in dit werk is opgenomen. Voorts is er ruime aandacht voor de ecologische kwaliteiten. Dit komt tot uiting in een omvangrijke beschrijving van de flora en fauna. Gelet op het open karakter van West-Nederland spelen de vogels (met name de weidevogels) vanouds een belangrijke rol.

Het afsluitende hoofdstuk gaat aan de hand van de zogenaamde 'Nieuwe Kaart van Nederland' na, welke concrete plannen er de komende jaren op stapel staan. Vervolgens zijn deze voornemens van een kort commentaar voorzien, met de voorafgaande hoofdstukken als uitgangspunt. De auteur stelt zich hierbij op het standpunt, dat het hierbij niet alleen zo veel mogelijk behoort te gaan om het bevriezen van de bestaande situatie. Wel is wenselijk, de meest waardevolle landschappen met voorrang en zorg te behandelen. Naast behoud van bestaande waarden kunnen er door middel van ontwikkeling van deze waarden, ook nieuwe en meer waardevolle kwaliteiten van de grond komen. 'De mens is er voor de natuur, maar de natuur is er ook voor de mens.' Een open groen hart is in de eerste plaats bedoeld om de bewoonbaarheid van de grote steden een stuk aangenamer te maken. Herinrichting van bijvoorbeeld grote parken en natuurgebieden kan een tekort op dit terrein doen opheffen, en een belangrijke impuls voor het Groene Hart betekenen.
Naast de geïnteresseerde leek is dit boekwerk van belang voor mensen, die zich bezighouden met besluitvorming, herinrichting en bescherming van het landelijk gebied. Mensen die zich vakmatig of op vrijwillige basis bezighouden met landschap, ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, natuurbehoud en beheer kunnen hiermee hun kennis en oordeelsvorming verrijken.

Voor meer informatie klik hier

ISBN: 9789059740396
 
Formaat: 210x140 millimeter (b x h)
Omvang: 284 pagina's
Verschenen: 12 december 2003


Bestellen...