Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 13.50 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

De achterkant van de bevrijding

door Henk Eefting [Oorlogsverhalen en -documentatie]

'Ik heb dit boek geschreven om de andere kant van de bevrijding te laten zien. Toen mijn vader aan het eind van de oorlog als NSB-er werd gearresteerd voelde ik verwarring en verdriet.'

Henk Eefting heeft als de zoon van een NSB-er veel moeten ondergaan om uiteindelijk zover te kunnen komen dat hij dit boek schreef. Vaak hield hij zich stil tegenover leeftijdsgenoten, ook waar hoongelach hem deel viel. Op bevrijdingsdag kon hij niet juichen. Dit boek vertelt zijn verhaal: over de arrestatie van zijn vader, de rechtszitting en hoe de boeren in Drenthe bij de beweging zijn geraakt. Maar ook de vraag of er nu eindelijk gerechtigheid heeft plaats gevonden.
Al schrijvende heeft hij de gebeurtenissen uit die tijd weten te reconstrueren. Henk Eefting geeft met dit boek een stem aan de generatie van de NSB-erfgenamen.

ISBN: 9789059740358
 
Formaat: 140 x 210 millimeter (b x h)
Omvang: 110 pagina's
Verschenen: 22 september 2003


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Sta-vast
Henk Eefting, commando- en beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht, heeft als zoon van een NSB'er (boer) in Drenthe met dit boek een stem gegeven aan de generatie van de NSB-erfgenamen. De schrijver verdient respect voor de moed om dit boek te schrijven, waarvan de inhoud, dat door het Nationaal Archief werd gescreend, zeer lezenswaardig is.

Historische Vereniging Gemeente Westerbork
Onlangs verscheen het boek 'De achterkant van de bevrijding. Een NSB-boer in Drenthe'. Henk Eefting groeide op in Witteveen als zoon van een NSB-er. Zijn vader, Harm Eefting, was niet aleen een overtuigd lid van de NSB, maar ook landwachter en blokleider in Witteveen. In die hoedanigheid was hij betrokken bij het zoeken naar onderduikers en wapens, zoals hij zelf na de oorlog in een schriftelijke verklaring toegaf. Na de bevrijding werden Nederlanders die met de vijand hadden geheuld bestraft. Harm Eefting werd gearresteerd en opgesloten in Kamp Westerbork. Pas in juni 1946 hoorde hij zijn vonnis: twee jaar detentie, een boete van vijfduizend gulden en ontzetting uit het kiesrecht. Minstens zo zwaar vond hij echter de bijkomende maatregel. In Witteveen was hij pachter van een staatsboerderrij en de overheid vond dat er geen plaats meer was voor huurders die in de oorlogsjaren aan de verkeerde kant hadden gestaan. Het gezin vond aanvankelijk onderdak bij familie en Harm kon na zijn vrijlating een boerderij pachten aan het Oranjekanaal in Orvelte. Harm Eefting had geprobeerd de maatregel te voorkomen door te verwijzen naar het feit dat hij er mede voor had gezorgd dat een lokale predikant niet werd opgepakt. Hij gaf ook aan dat hij op zijn bedrijf zelf onderduikers aan het werk had gehad. Hij overlegde brieven van Witteveners die het voor hem opnamen, maar de straf werd niet gewijzigd. Zoon Henk voelde na de oorlog verwarring en verdriet. Hij had de indruk dat hij geweerd werd bij de bevrijdingsfestiviteiten en andere gebeurtenissen in het dorp. Hij kijkt nog steeds met gemengde gevoelens terug op deze bewogen periode en vraagt zich af of er wel gerechtigheid heeft plaatsgevonden. Er zijn weinig boeken geschreven door mensen die openlijk toegaven dat zij in oorlogstijd een andere keuze hadden gemaakt. Het maakt dit boek mede tot een bijzonder ego-document.

De groene baret
Onlangs kreeg de redactie een boek toegestuurd, geschreven door oud commando-officier Henk Eefting, getiteld 'De achterkant van de bevrijding; een NSB-boer in Drenthe'. Als zoon van een NSB-er heeft hij veel moeten ondergaan om uiteindelijk zover te komen dat hij het boek schreef. Het vertelt zijn verhaal over de arrestatie van zijn vader, de rechtszitting en hoe de boeren in Drenthe bij de NSB zijn geraakt. Al schrijvende heeft hij de gebeurtenissen uit die tijd weten te reconstrueren. In zijn werkzame leven was Henk Eefting in de jaren '58, '59 en 1961 commando-officier bij de 104 Commandotroepencompagnie, beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht en gevangenisdirecteur. Het is zijn eerste boek.

Waardeel, Drents Historisch Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging
Henk Eefting schreef het boek 'De achterkant van de bevrjiding'. De auteur is zoon van een Drentse NSB-boer uit Witteveen. Zonder de daden van zijn vader te rechtvaardigen, plaatst hij vraagtekens bij de naoorlogse behandeling van hem en zijn gezin. Weliswaar was vader Harm Eefting overtuigd lid van de NSB, maar daardoor geen landverrader. Hij hielp zelfs onderduikers. Na de oorlog verloor hij have en goed en werd twee jaar gedetineerd. Als zoon van een NSB-er voelde ook de auteur zich soms buiten de samenleving geplaatst: 'Toen mijn vader aan het eind van de oorlog werd gearresteerd, voelde ik verwarring en verdriet'. Het boek kan niet echt overtuigen, omdat Eefting niet over zijn gevoel heengroeit onrechtvaardig te zijn behandeld. Slechts in een enkele passage probeert hij inzicht te geven waarom zijn vader koos voor de NSB. Juist de redenen voor die keus kunnen begrijpelijk maken waarom de straf na de oorlog voor hem en zijn gezin te zwaar is geweest. Dat neemt niet weg dat het boek een interessant en bijzonder egodocument is.

Trivizier
Tegenwoordig heeft de verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog veel van zijn moreel onderscheidend vermogen verloren. Misschien is dat maar goed ook. Het verschil tussen goed en kwaad was, zoals zo vaak, ook in die oorlog flinterdun. De afwikkeling ervan verdient helemaal geen schoonheidsprijs. Al in 1947 schreef het blad 'Je maintiendrai': 'Nu ruim twee jaar na de bevrijding , is de zuivering uitgelopen op de grootste teleurstelling.' Het blad spreekt van een 'rot en corrupt volksleven'. Wie zijn of haar rechtsvaardigheidsgevoel eens wil testen, kan ik het boek 'De achterkant van de bevrijding' aanraden. Het is geschreven door Henk Eefting, zoon van Harm Eefting, een landbouwer uit Drenthe, die niet alleen actief NSB-lid was, maar ook onderduikers had en beschermde tegen verraad.
Henk Eefting was dienstplichtig officier bij de commandotroepen en verliet uiteindelijk de militaire dienst als luitenant-kolonel der infanterie.

Dagblad van het Noorden, Cor Rodenburg
Henk Eefting, afkomstig uit Witteveen, zoon van een idealistische Mussert-man, heeft het aangedurfd om alle nare ervaringen als kind en puber min of meer van zich af te schrijven. En daarbij de vraag te stellen: is er na de bevrijding wel gerechtigheid geschied?
Hij was in verdriet en verwarring achtergebleven toen zijn vader op 12 april werd 'opgehaald' door de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), of wat daarvoor doorging. Ik kan met hem meevoelen, want de datum 13 augustus 1943 toen mijn vader 's nachts door de Gr³ne Polizei werd gearresteerd, vergeet ik ook nooit meer. Het verschil tussen hem en mij is, dat hij te maken kreeg met de doem die op NSB-gezinnen kwam te rusten. Vaak ten onrechte, want er waren er heel wat die niet onder het etiket 'landverrader' vielen. Maar Londen/Radio Oranje had de boel aardig opgejut en toen Wilhelmina nog eens hysterisch 'bijltjesdag' in het vooruitzicht stelde, vervaagden bij tallozen de grenzen der redelijkheid. Menigeen werd aangegeven zonder enig bewijs dat de betrokkene lid van de NSB was geweest. Haatgevoelens om andere redenen en het 'vereffenen' van een rekening speelden helaas ook een rol. Vader Eefting was echter niet alleen fout geweest, maar had ook fout gedaan. En dat laatste moet hem zeer worden aangerekend: hij was bij de Landmacht geweest.
Landelijk stonden de Landwachters (Janhagel) als verafschuwde groep bekend. In mijn omgeving waren het veelal lieden uit de onderlaag van de samenleving. Geen nagel om aan de kont te krabben, maar ineens net als neo-WA-mannen in een uniform (plus een in de kast), nieuwe fiets op luchtbanden(!) , geldelijke ondersteuning, extra bonnen, 's avonds in Sperrtijd vrij op straat en soms nog aardige baantjes als bewaker (met wapen) van het distributiekantoor. Dat vroeg om afgunst. Weerzin bestond er tegen hun nachtelijke jacht op onderduikers en wapendroppings. Er vielen soms doden bij de vuurgevechten. Henk Eefting erkent in zijn in eigen beheer uitgegeven boekje 'De achterkant van de bevrijding' dat zijn vader fout is geweest - koop en lees dat boekje, er staat veel ter overdenking in!- maar dat de straf onevenredig zwaar is geweest: twee jaar internering, verlies van boerderij en stemrecht, plus een boete van vijf mille. Hij verliest daarbij echter de naoorlogse gedachtewereld uit het oog.
Roerend eens ben ik het met hem over de onbeschrijfelijke toestand in Kamp Westerbork, waar zogenaamde 'goede' Nederlanders de Duitse leermeesters in gewelddadigheid verre hebben overtroffen. Er zou een studie komen over die periode, beloofde Dick Mulder van het Herinneringskamp. We horen er al jaren niet over. Mogelijk stuit men op de geslotenheid van de toenmalige kampslachtoffers. Want zo mag je de al of niet terecht ge´nterneerden wel noemen. Laten ze toch de durf hebben om, al of niet onder naam, opening van zaken te geven over de wandaden die er zijn bedreven door lieden die op gruwelijke wijze blijk gaven van hun 'vaderlandsliefde'. Dan zien we ¾¾k die 'achterkant van de bevrijding'.

Pieter J. Struik, Het Landbouwblad
'De achterkant van de bevrijding' vertelt over een Drentse NSB-boer en is geschreven door oud-militair Henk Eefting. Nu woonachtig in Wezep (Ov.)maar van oorsprong afkomstig uit Witteveen in Midden-Drenthe. Pas 65 jaar geworden. Nog net te jong om,denkt u dan. Maar ook weer net oud genoeg om. Het meeste van horen zeggen dus. Wat ik vooral in hem bewonder is dat hij deze affaire eindelijk eens durft aan te kaarten. Was daar behoefte aan, dat hoor ik in vragen. Jazeker, zeg ik hierop. Willen we over anderen oordelen, dan moeten we toch zeker met onze eigen geschiedenis klaar zijn. Nee, zijn we niet. Al oordelen we wel. Over miserabele kamptoestanden in voormalig Joegoslavie bijvoorbeeld. Maar wie kaartte er in de vlak na-oorlogse periode de 'behandeling' van vastgezette Drentse boeren in Kamp Westerbork aan? Bij mijn weten alleen maar ds Van Lunzen uit Odoorn die in z'n eentje wist te bewerkstelligen dat ze in elk geval te eten kregen. Kijk, en dat bedoel ik nou, een verkeerde politieke keuze mag u en mij eventueel worden aangerekend. Maar toch niet door u de hele boerderij af te pikken? Dan wel door moord en doodslag? Ja, je kunt wat beleven in extreme situaties en om die in de toekomst te voorkomen, moeten we uitwassen bij de naam noemen. Zonder taboe, niks verbergen. Doet Henk Eefting in zijn boek ook. 'De achterkant van de bevrijding' kunt u bestellen op telefoonnummer (050)3657271: kosten 12 euro per stuk exclusief verzendkosten. Doen dus, bent u weer helemaal bij de tijd.

Egter van Wisserkerke, Carre
Zeer openhartig beschrijft Eefting de gevolgen voor het gezin en zijn persoonlijke gevoelens over wat het is een kind te zijn van iemand die in de oorlog 'fout' was. Het gaat hem vooral om de onrechtvaardige en kritiekloze veronderstelling alsof iederen NSB-er een actief landverrader, laat staan een oorlogsmisdadiger is geweest. Meermalen vraagt hij zich af of het recht zijn beloop heeft gehad of dat er veeleer sprake was van een afrekening. Hij twijfelt openlijk over de gerechtigheid ervan, zonder het gedrag van zijn vader ghoed te praten. Concluderend kan men vaststellen dat Henk Eefting een boek heeft geschreven dat de moeite van het lezen meer dan waard is. Hij heeft de moed gehad het politiek verleden van zijn vader op schrift te stellen, met als doel het uit de taboesfeer te halen, om tenslotte voorgoed afscheid te kunnen nemen van de ' achterkant van de bevrijding'. Een leesbaar maar ook ontroerend boek.